http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-001-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-002-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-003-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-004-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-005-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-006-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-007-672x1024.jpg
http://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/11/vrbladet-45-008-672x1024.jpg

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Ladda ner VR-Bladet som PDF (9 MB) | Läs mer om annonsbokning här!