Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelnings veckan. Nästa VR Blad v 25 delas ut tisdag 20 juni midsommarveckan. Manusstopp onsdag 14 juni kl. 15

Ladda ner VR-Bladet som PDF | Läs mer om annonsbokning här!