Information

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön.
Kommer ut ojämna veckor 17, 19 osv…

Manus lämnas in senast onsdag innan utdelnings veckan,.

Annonsbladet är uppbyggt på 5 spalter bred

En spalt  36 mm bred

Två spalter  75 mm

Tre spalter  113 mm

Fyra spalter  152 mm

Fem spalter  190 mm

Helsidesstorlek 193 x 303 mm

Halvsida 190 x 146 mm

Kvartsida 113 x 146 mm

Annonsbokning

Fyll i alla dina uppgifter och önskemål så återkommer vi till dig!

VR-Bladet