https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2017/05/vrbladet51-001-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-002-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-003-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-004-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-005-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-006-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-007-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/12/vrbladet51-008-672x1024.jpg

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Ladda ner VR-Bladet som PDF (OBS! ca 12 MB) | Läs mer om annonsbokning här!