https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-001-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-002-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-003-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-004-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-005-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-006-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-007-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-008-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-009-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-010-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-011-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/08/vrbladet33-012-672x1024.jpg

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Ladda ner VR-Bladet som PDF (OBS! ca 12 MB) | Läs mer om annonsbokning här!