https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-001-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-002-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-003-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-004-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-005-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-006-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-007-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/10/vrbladet-v41-008-672x1024.jpg

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Ladda ner VR-Bladet som PDF (OBS! ca 12 MB) | Läs mer om annonsbokning här!