https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-001-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-002-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-003-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-004-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-005-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-006-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-007-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-008-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-009-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-010-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-011-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/06/vrbladet-v25-012-672x1024.jpg

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Ladda ner VR-Bladet som PDF (OBS! ca 12 MB) | Läs mer om annonsbokning här!