https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-001-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-002-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-003-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-004-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-005-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-006-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-007-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-008-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-009-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-010-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-011-672x1024.jpg
https://www.vindeltryck.com/wp-content/uploads/2018/04/vrbladet-v15-012-672x1024.jpg

Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut tisdagar ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Ladda ner VR-Bladet som PDF (OBS! 10 MB) | Läs mer om annonsbokning här!