Annonsbladet delas ut i hela Vindelns kommun + Botsmark och runt Tavelsjön. Kommer ut ojämna veckor 3, 5 osv…
Manus lämnas in senast onsdag innan utdelningsveckan.

Läs mer om annonsbokning här!